Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου το οποίο θα καλύψει ανάγκες του Κ.Α.Π.Η.

21/10/2019 19:46

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

02/08/2019 17:20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019

15/03/2019 09:45

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για στέγαση Βρεφ/κού Σταθμού Ελούντας

13/03/2019 10:02

Εκμίσθωση Δημοτικών Σφαγείων

01/02/2019 15:01

Εκμίσθωση κοινοτικού ακινήτου στη θέση Πεζούλες- Ασγουρλίδια- Κέραμος της Τοπικής Κοινότητας Καστελίου

26/03/2018 18:15

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση μέρους των ειδών της προμήθειας μεσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και στολών δημοτικής αστυνομίας

20/12/2017 19:13